Czy tłumacze angielskiego mogą specjalizować się w przekładzie ustnym?

Tak, tłumacze angielskiego mogą specjalizować się w przekładzie ustnym. To oznacza, że są dobrzy w przekazywaniu informacji z jednego języka na drugi w trybie mówionym, na przykład podczas spotkań biznesowych, konferencji czy wywiadów. Tłumacze ustni muszą być szybcy i dokładni, aby skutecznie komunikować się ze swoimi rozmówcami.
Sitemap