Jakie są różnice między interpretacją a tłumaczeniem w kontekście języka angielskiego?

Interpretacja to mówienie lub tłumaczenie ustnie z jednego języka na drugi w czasie rzeczywistym, np. na spotkaniu międzynarodowym kiedy tłumacz tłumaczy na żywo. Tłumaczenie to przekład tekstu z jednego języka na inny na piśmie, np. tłumaczenie książki z języka polskiego na angielski. İnterpretacja to błyskawiczne tłumaczenie słów, a tłumaczenie tekstu to proces wymagający czasu, aby przetłumaczyć cały dokument.
Sitemap